Ford-rapport: Europeere er villig til å fly mindre, spise mindre kjøtt og kjøpe mindre nye klær for å bekjempe klimaendringer

01.11.2021

Ifølge en ny europeisk Ford-rapport føler hele ni av ti europeere en grad av personlig ansvar i kampen mot klimaforandringene. I Norge er flest villig til å redusere sine kjøp av nye klær for å bekjempe den menneskeskapte globale oppvarmingen.

I rapporten Climate Countdown, som er den siste av Fords kvartalsvise Go Electric-rapporter, oppgir i gjennomsnitt 90 % av de spurte - i de 8 europeiske landene studien er gjennomført i - at de føler en grad av personlig ansvar i forhold til kampen mot klimaforandringene.

– Denne studien viser hvor mye Europas innbyggere bryr seg om klimaforandringene og at de er klare for å ta grep i eget liv for å hjelpe til med å bekjempe dem, sier toppsjefen i Ford Europa, Stuart Rowley.

På spørsmål om hvilke saker som er de viktigste av de som berører Europa i dag, alt fra systematisk rasisme, mentale helseproblemer, er det bare håndteringen av COVID-19-pandemien som blir vurdert som viktigere enn å bli enig om en global plan mot klimaendringene. Blant nordmenn blir bedre mentale helsetjenester for dem som trenger det - trukket frem som den viktigste saken. Deretter kommer ønske om en enighet om en global plan mot klimaendringene.

Mange villige til å ofre noe for et bedre miljø

Det avgjørende klimatoppmøtet, COP26, gjennomføres nå i Glasgow. Fords undersøkelser tyder på at mange europeere er villige til å forsake mye for et bedre klima. Blant nordmenn oppgir flest (39 %) at de er villige til å forsake forbruk av nye klær for å bidra til et bedre klima. Deretter følger «å ikke bruke plast/bare resirkulerbar plast» (37 %) og «redusere mitt energiforbruk» (33 %). 1 av 4 nordmenn er også villige til å bruke bilen mindre enn i dag for å bidra til et bedre miljø.

25 % av de spurte i de 8 europeiske landene er også villige til å fly mindre til utlandet (15 % i Norge,) mens 15 % er villige til ikke å spise kjøtt (10 % i Norge.)

Tror på elektriske biler, men er bekymret for lademuligheter og rekkevidde

Når det kommer til holdninger til elektriske biler, så viser undersøkelsen at det er en økende anerkjennelse blant de spurte i alle de europeiske markedene om at dette er fremtiden (37 %.) Andelen nordmenn som mener dette, er omtrent den samme (35 %.)

Samtidig viser undersøkelsen at spesielt bekymringer i forhold til lading og rekkevidde fremdeles er blant de utfordringene som flest oppfatter med elbil. 39 % av alle spurte er bekymret for hvor de skal få ladet sin elbil (29 % blant nordmenn) og 24 % er ikke trygge på at infrastrukturen er på plass (19 % i Norge). 30 % av de spurte europeerne er også bekymret for at elbilen skal gå tom for strøm på lengre turer (33 % i Norge.)

– Vil hjelpe forbrukere til å bytte til elektrifiserte biler

– Når det gjelder persontransport er det klart at europeere ser på elektriske biler som fremtidens løsning. Samtidig viser undersøkelsen at det fortsatt blant mange europeere er bekymring når det gjelder ladeinfrastrukturen og rekkeviddeangst, sier Rowley, og legger til:

– Jeg tror det er avgjørende for både myndigheter, energileverandører og bilprodusenter – og vise forbrukerne alle mulighetene som elektrifisering gir oss og utvikle den nødvendige infrastrukturen. Det er kun ved å ha en enhetlig tilnærming vi kan innfri dette løftet. Ford satser alt på elektrifisering, og vi er stolte over å lede an i skiftet som skal hjelpe forbrukerne med å bytte til elektrifiserte biler.

Les hele Go Electric: Climate Countdown-rapporten her

Kontakt oss

Nyheter

Kampanjer

Vis alle de siste kampanjene

Nyheter

Nyheter og arrangementer